Friday, October 17, 2008

Your Name

Дуудах нэрийг эцэг эх өгдөг.
Дуурсах нэрийг өөрөө олдог.

No comments: